Portfolio Categories: DESIGN.

Tři lískové oříšky ve znaku obce Leskovec se objevují v geometrické stylizaci výtvarného objektu. Jemná pletená struktura odkazuje k tradičním řemeslům a dává vyniknout hře světla s tínů. Geometrické řešení minimalizuje spotřebu materiálu a umožňuje estetické, funkční i ekonomické provedení.

 

 

Architektonická kancelář nabízí komplexní projekční služby ve stupních: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci díla.

Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné parcely, vyřídíme pro projekt příslušná povolení, připravíme návrhy interiéru, zahrady nebo grafickou prezentaci a logo projektu. Naší filosofií je celostní přístup a nalezení originálního řešení v architektuře, urbanismu, designu i krajinné tvorbě.

Ing. arch. Ondřej Hozák
jednatel kanceláře