Architektonická studie návsi pracuje na zkvalitnění veřejného prostoru obce. Poloprůhledná zelená stěna odděluje klidový prostor náměstíčka od rušné komunikace, vzniká tak prostor pro odpočinek propojený s novou cyklostezkou. V centrální části je umístěna nová dřevěná zvonice s odkazem na tradiční valašskou architekturu. V nárožím záhonu bude vysazen nový vánoční strom vánoční strom.

Architektonická kancelář nabízí komplexní projekční služby ve stupních: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci díla.

Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné parcely, vyřídíme pro projekt příslušná povolení, připravíme návrhy interiéru, zahrady nebo grafickou prezentaci a logo projektu. Naší filosofií je celostní přístup a nalezení originálního řešení v architektuře, urbanismu, designu i krajinné tvorbě.

Ing. arch. Ondřej Hozák
jednatel kanceláře