Architektonické řešení parku přichází s myšlenkou odsunutí chodníku od hlavní komunikace z důvodu vyššího bezpečí chodců a zapojení stezky do funkčního prostoru parkového charakteru. Jednoduché geometrické členění dává vyniknout centrálnímu památníku na novém vyvýšeném podstavci. Dominantní alej stromů v široké mlatové promenádě a zadní pěšina jsou propojeny pruhy
velkoformátové dlažby v travnaté ploše s betonovými kvádry pro
občasné sezení. V zadní části se nachází snížená terasa pod
pergolou otevřená směrem k vodě, která vytváří jedinečné místo pro setkávání.

Architektonická kancelář nabízí komplexní projekční služby ve stupních: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci díla.

Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné parcely, vyřídíme pro projekt příslušná povolení, připravíme návrhy interiéru, zahrady nebo grafickou prezentaci a logo projektu. Naší filosofií je celostní přístup a nalezení originálního řešení v architektuře, urbanismu, designu i krajinné tvorbě.

Ing. arch. Ondřej Hozák
jednatel kanceláře