Dětské hriště, které slouží jako předprostor sportovního areálu. Prostor je chráněný gabionovou zídkou a habrovým plotem, vzrostlé stromy poskytují stín v letních měsících. Dlažba se střídá s barevným protipádovým povrchem v okolí dětských prvků a prostor je doplněn dřevěnými terasami a lavičkami.

Architektonická kancelář nabízí komplexní projekční služby ve stupních: architektonická studie, projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci díla.

Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné parcely, vyřídíme pro projekt příslušná povolení, připravíme návrhy interiéru, zahrady nebo grafickou prezentaci a logo projektu. Naší filosofií je celostní přístup a nalezení originálního řešení v architektuře, urbanismu, designu i krajinné tvorbě.

Ing. arch. Ondřej Hozák
jednatel kanceláře